Hội thảo tập huấn BME-KIDs năm học 2013-2014

Ngày 31/8/2013, tại khách sạn Công Đoàn 14 Trần Bình Trọng, Bình Minh đã tổ chức buổi Hội thảo Tập huấn chương trình BME-KIDs năm học 2013-2014. Buổi Hội thảo có sự tham gia của các giáo viên tiếng Anh đến từ các trường tiểu học cùng với các giáo viên nước ngoài đến từ các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Canada, Newzeland và Úc.

2.0

Giảng viên tập huấn – Ông Mr. James Jenkins – MA of TESOL, Giám đốc đào tạo, i-to-i UK Ltd tham gia giảng dạy đã đánh giá các giáo viên của Việt Nam rất nhiệt tình và nắm bắt các kiến thức rất nhanh.
Giảng viên tập huấn – Ông Mr. James Jenkins – MA of TESOL, Giám đốc đào tạo, i-to-i UK Ltd tham gia giảng dạy đã đánh giá các giáo viên của Việt Nam rất nhiệt tình và nắm bắt các kiến thức rất nhanh.

 

Hội thảo tập huấn BME-KIDs năm học 2013-2014
Hội thảo tập huấn BME-KIDs năm học 2013-2014
Hội thảo tập huấn BME-KIDs năm học 2013-2014
Hội thảo tập huấn BME-KIDs năm học 2013-2014

Kết thúc hội thảo, các đại biểu rất hài lòng và bày tỏ mong muốn BME sẽ tổ chức thêm nhiều buổi Hội thảo tương tự nhằm tạo cơ hội để các giáo viên có thể chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy, học hỏi lẫn nhau cùng nhau nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các Nhà trường, thực hiện mục tiêu của đề án Ngoại ngữ 2020 của Chính Phủ.

Các tin tức khác