Noel 2016 tại trường TH Lĩnh Nam

Anh 4 - MC

Anh 1 - các con hào hứng trả lời câu hỏi từ Santa Claus

Ảnh 3 - Hào hứng sôi nổi

Các tin tức khác