Skip to main content
Hội thảo chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi mũi nhọn năm học 2017
Vào ngày 29/10/2017 vừa qua, Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh đã tổ chức thành công buổi kiểm tra sát hạch đầu vào cho các học sinh mũi nhọn môn tiếng Anh lớp 5 và gặp gỡ trao đổi với toàn thể các phụ huynh có con tham gia buổi thi sát hạch ngày hôm nay.
Subscribe to Khóa học tiếng anh