Skip to main content
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢNG DẠY - EXPLORE OUR WORLD NĂM HỌC 2018-2019
Để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cho học sinh cấp tiểu học, sáng ngày 27/08/2018, Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh - Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh đã tổ chức thành công buổi tập huấn: “Nâng cao chất lượng giảng dạy cấp tiểu học thông qua sách Explore Our World”. Buổi tập huấn diễn ra tại phòng hội thảo 202, Tòa nhà Công nghệ thông tin, số 1 Hoàng Đạo Thúy với sự tham gia của cán bộ nhân viên cùng các thầy cô giáo đến từ Trung tâm Ngoại ngữ BME và các thầy cô giáo của nhà trường nằm trong hệ thống liên kết đào tạo BME-KIDs năm học 2018-2019.
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢNG DẠY - CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 29/08/2018, tại hội trường 202, tòa nhà VITD - số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh - Công ty Cổ phần Công Nghệ Bình Minh đã tổ chức thành công hội thảo tập huấn “Nâng cao kĩ năng giảng dạy - Cấp tiểu học”. Buổi tập huấn được tổ chức định kỳ hàng năm với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và học Tiếng Anh trong năm học mới, dành cho giáo viên BME cũng như giáo viên của các Nhà trường trong hệ thống liên kết đào tạo chương trình BME- KIDs năm học 2018-2019.
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN "NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢNG DẠY - CẤP MẦM NON" NĂM HỌC 2018-2019
Sáng ngày 22/08/2018, tại hội trường 314, tòa nhà VITD- số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung tâm Tiếng Anh Bình Minh- Công ty Cổ phần Công Nghệ Bình Minh đã tổ chức thành công buổi hội thảo tập huấn “Nâng cao kỹ năng giảng dạy - Cấp mầm non năm học 2018-2019”. Buổi tập huấn có sự tham gia của hơn 60 giáo viên BME cũng như giáo viên của các Nhà trường trong hệ thống liên kết đào tạo chương trình BME- KIDs cấp Mầm non năm học 2018- 2019.
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN "KỸ NĂNG LÀM VIỆC TẠI CÁC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019"
Ngày 23/08/2018, tại hội trường 202, tòa nhà VITD- số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung tâm Tiếng Anh Bình Minh- Công ty Cổ phần Công Nghệ Bình Minh đã tổ chức thành công buổi hội thảo tập huấn “Kỹ năng làm việc tại các nhà trường”. Với mục đích nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho các giáo viên BME khi làm việc với nhà trường trong năm học mới, buổi tập huấn có sự tham gia đông đủ của hơn 100 giáo viên BME cũng như giáo viên của các Nhà trường trong hệ thống liên kết đào tạo chương trình BME- KIDs năm học 2018- 2019.
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN "THỰC HÀNH KỸ NĂNG VĂN PHÒNG - SỔ ĐIỂM TRỰC TUYẾN VÀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ" NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 21/08/2018, tại hội trường 202, tòa nhà VITD- số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung tâm Tiếng Anh Bình Minh- Công ty Cổ phần Công Nghệ Bình Minh đã tổ chức thành công hội thảo tập huấn “Thực hành kỹ năng văn phòng”. Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng văn phòng, ứng dụng công nghệ trong việc quản lý sổ điểm và bài giảng điện tử phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới, buổi tập huấn có sự tham gia đông đủ của hơn 100 giáo viên BME cũng như giáo viên của các Nhà trường trong hệ thống liên kết đào tạo chương trình BME- KIDs năm học 2018- 2019.
CHƯƠNG TRÌNH "TẬP HUẤN VỀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ DẪN CHƯƠNG TRÌNH" NĂM HỌC 2018-2019
Trong ngày 10/08/2018 hôm qua, tại hội trường 202, tòa nhà VITD - số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung tâm Tiếng Anh Bình Minh - Công ty Cổ phần công nghệ Bình Minh đã tổ chức thành công chương trình "Tập huấn về cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa và dẫn chương trình năm học 2018-2019". Buổi tập huấn nhằm mục đích nâng cao kỹ năng dẫn chương trình, kiến thức cần thiết khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong năm học mới, dành cho giáo viên BME cũng như giáo viên của các Nhà trường trong hệ thống liên kết chương trình đào tạo với BME năm học 2018-2019.
Subscribe to Tin giáo dục