Skip to main content
Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Long Biên

            Ngày 30/10/2019, tại trường TH Long Biên đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Lý Nam Đế

              Ngày 24/10/2019, tại trường TH Lý Nam Đế đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường THCS Nguyễn Du

            Ngày 28/10/2019, trường THCS Nguyễn Du đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat. Đây là chương trình do Trung tâm Ngoại Ngữ Bình Minh (BME) phối hợp với nhà trường tổ chức nhằm tạo ra sân chơi giao lưu và tìm hiểu kiến thức cho các bạn học sinh.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Cự Khối

            Ngày 30/10/2019, tại trường TH Cự Khối đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Trần Quốc Toản

            Ngày 29/10/2019, trường TH Trần Quốc Toản đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Subscribe to Tin giáo dục