Skip to main content
Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Nam Từ Liêm

            Ngày 28/10/2019, tại trường TH Nam Từ Liêm đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Ngô Quyền

           Ngày 25/10/2019, tại trường TH Ngô Quyền đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường THCS Long Biên

            Ngày 23/10/2019, trường THCS Long Biên đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat. Đây là chương trình do Trung tâm Ngoại Ngữ Bình Minh (BME) phối hợp với nhà trường tổ chức nhằm tạo ra sân chơi giao lưu và tìm hiểu kiến thức cho các bạn học sinh.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Minh Khai

          Ngày 29/10/2019, tại trường TH Minh Khai đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Long Biên

            Ngày 30/10/2019, tại trường TH Long Biên đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Lý Nam Đế

              Ngày 24/10/2019, tại trường TH Lý Nam Đế đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Subscribe to Tin giáo dục