Skip to main content
Chương trình “NEW YEAR CELEBRATION 2020” tại Trường TH Đại Áng

            Ngày 19/12/2019, chương trình “New year Celabration 2020 – Công dân toàn cầu – Kết bạn năm châu” được tổ chức tại trường Tiểu học Đại Áng.

Chương trình “NEW YEAR CELEBRATION 2020” tại Trường TH Trung Văn

            Ngày 16/12/2019, chương trình “New year Celabration 2020 – Công dân toàn cầu – Kết bạn năm châu” được tổ chức tại trường Tiểu học Trung Văn.

Chương trình “NEW YEAR CELEBRATION 2020” tại Trường TH Việt Hưng

            Ngày 18/12/2019, chương trình “New year Celabration 2020 – Công dân toàn cầu – Kết bạn năm châu” được tổ chức tại trường Tiểu học Việt Hưng.

Chương trình “NEW YEAR CELEBRATION 2020” tại Trường TH Thanh Am

            Ngày 18/12/2019, chương trình “New year Celabration 2020 – Công dân toàn cầu – Kết bạn năm châu” được tổ chức tại trường Tiểu học Thanh Am.

Chương trình “NEW YEAR CELEBRATION 2020” tại Trường TH Phúc Lợi

            Ngày 30/12/2019, chương trình “New year Celabration 2020 – Công dân toàn cầu – Kết bạn năm châu” được tổ chức tại trường Tiểu học Phúc Lợi.

Chương trình “NEW YEAR CELEBRATION 2020” tại Trường TH Phú Diễn

            Ngày 23/12/2019, chương trình “New year Celabration 2020 – Công dân toàn cầu – Kết bạn năm châu” được tổ chức tại trường Tiểu học Phú Diễn.

Subscribe to Tin giáo dục