Skip to main content
Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Lê Trọng Tấn

            Ngày 30/10/2019, tại trường TH Lê Trọng Tấn đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Tây Mỗ

            Ngày 24/10/2019, tại trường TH Tây Mỗ đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Phương Liên

            Ngày 29/10/2019, tại trường TH Phương Liên đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Nguyễn Du

            Ngày 25/10/2019, tại trường TH Nguyễn Du đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Nam Thành Công

            Ngày 31/10/2019, trường TH Nam Thành Công đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường THCS Phúc Đồng

            Ngày 23/10/2019, trường THCS Phúc Đồng đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Subscribe to Tin giáo dục